op bezoek

Kom binnen !
Entre por favor!
èngtre poer favoor
Gaat u zitten.
Sente-se por favor.
sèngte-se poer favoor
Wilt u iets drinken?
Quer beber alguma coisa?
keer bebeer alghoema koisa
Mag ik hier roken?
Posso fumar aqui?
possoe foemaar akie
Natuurlijk/Ga uw gang
Pode/Faz favor
pode/fash favoor
Waar is het toilet?
Onde está a casa de banho?
ongde ishta a kaasaa de banjoe
Blijft u eten?
Fica a jantar?
fieka a zjantaar
Wilt u.../Willen jullie.../Wil je...?
Quer..?/Querem..?/Queres..?.
keer/keereing/keeresh
Ja, graag.
Sim, quero.
sieng, keeroe
Eet smakelijk.
Bom apetite.
bong apetiete
Het is erg lekker.
Está muito saboroso
ishta moeingtoe saboorousoe
Op uw gezondheid (proost)
Saúde
saoede
Bedankt voor de gastvrijheid.
Obrigado pela hospitalidade.
oobrieghaadoe la oshpietaliedaade